Telefonisch halfuurtje

Wij ontvangen zeer veel telefoontjes tijdens onze consultaties. U hebt ongetwijfeld ook al gemerkt dat telefoongesprekken tijdens een consultatie erg storend kunnen zijn. 

Om deze reden is er dagelijks een telefonisch halfuurtje voorzien waarin u uw huisarts telefonisch kunt bereiken voor niet-dringende vragen, het kort opvragen van resultaten van onderzoeken en/of het maken van een niet-dringende afspraak. Voor een uitgebreide bespreking maakt u best een afspraak. In geval van hoogdringendheid, kan U ons uiteraard ook bereiken buiten deze momenten. 

Een huisbezoek vraagt u bij voorkeur en indien mogelijk voor 10u aan, zodat wij onze dag goed kunnen inplannen.

 Maandag  18u-18u30
 Dindag 13u30-14u
 Woensdag 13u30-14u
 Donderdag 18u-18u30
 Vrijdag 13u30-14u


GMD

In je GMD (Globaal Medisch Dossier) worden al je gegevens bijgehouden over je gezondheid, zoals je medische voorgeschiedenis, geneesmiddelengebruik, uitgevoerde onderzoeken, gevolgde behandelingen, vaccinaties, allergieën,... Hierdoor is er een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen artsen mogelijk. Als groepspraktijk werken wij met één globaal medisch dossier. Op die manier kan ieder van onze artsen steeds beschikken over de nodige informatie wanneer u bij hen op consultatie komt.


Elektronisch factureren (eAttest)

In onze praktijk werken wij met elektronisch factureren. Dit betekent dat wij op het einde van de raadpleging het getuigschrift voor verstrekte hulp elektronisch doorsturen naar uw ziekenfonds. Uw ziekenfonds verwerkt dit en u ontvangt uw terugbetaling, meestal binnen de 72uur.  U hoeft zelf geen getuigschrift meer binnen te brengen bij uw ziekenfonds.Consultaties en huisbezoeken

Wanneer u met meerdere personen op consultatie komt, vragen wij u om ook meerdere consultaties te boeken of aan te vragen. Op die manier kunnen wij u en de andere patiënten de aandacht geven die u verdient.

Mogen wij u vragen om huisbezoeken (indien mogelijk) voor 10u aan te vragen. Huisbezoeken moeten telefonisch worden aangevraagd. Bijgevolg kunnen wij dit zo goed mogelijk plannen en u ook zo goed mogelijk helpen.


Voorschriften en attesten

Voorschriften kunnen enkel afgeleverd worden tijdens een consultatie of huisbezoek.

Door de GDPR wetgeving (wet mbt de privacy) kunnen wij geen attesten, briefjes, voorschriften of wat dan ook omhooghangen in de wachtzaal.

Na telefonisch contact kan u dan ook geen voorschrift ontvangen (tenzij zo met de arts op voorhand besproken).

Als artsen kunnen wij enkel attesten afleveren die stroken met de werkelijkheid. Vraag dus niet om valse attesten. Deze zullen u steeds geweigerd worden. Ook attesten voor arbeidsongeschiktheid in het verleden kunnen niet afgeleverd worden.

Nuttige telefoonnummers: 

Dokter van Wacht

  • Groot-Lede en Vlierzele: 053 80 91 91
  • Groot-Wetteren - Groot-Wichelen: 09 366 09 66
  • Groot-Aalst, Erpe-Mere: 1733

Apotheker van wacht

Tandarts van wacht: