Voor info ivm COVID-19: zie tabblad 'Corona-virus'Griepvaccinatie

Griep is een bemettelijke ziekte van de luchtwegen. Meestal genees je vanzelf na enkele dagen, maar bij sommigen kan griep ernstige gevolgen hebben. Daarom is de griepprik sterk aanbevolen voor:

  • 65-plussers;
  • vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen;
  • chronisch zieken: mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD, een lever- of nierziekte, of chronische spierziekte, of met diabetes;
  • mensen met een verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling
  • al wie in een woonzorgcentrum, psychiatrische instelling voor lang verblijf of instelling voor personen met een beperking opgenomen is;
  • iedereen die onder hetzelfde dak woont als de bovengenoemde risicopersonen of zorgt voor kinderen jonger dan 6 maanden;
  • iedereen werkzaam in de gezondheidssector.
  • Ook voor gezonde mensen vanaf 50 jaar kan vaccinatie zinvol zijn.

Wanneer? Je vaccin wordt best toegediend tussen midden oktober en midden november. Het vaccin beschermt pas goed na twee weken en is maar goed voor één winterperiode. 

Hoe? Neem contact op met je arts voor een voorschrift van je griepvaccin en een afspraak voor de toediening. Nieuws uit de praktijk

Sinds 1 oktober 2018 heeft Dr Valerie Van Praet haar plaats ingenomen in de praktijk. 

Dr. Valerie Van Praet behaalde haar diploma geneeskunde aan de KU Leuven. Als jong afgestudeerde arts komt zij zich in deze praktijk vervolmaken in de huisartsgeneeskunde. Ik ben dan ook steeds als haar coach bereikbaar en we bespreken alle dossiers.

We werken samen in team voor al Uw medische problemen en vragen. Er is dagelijks overleg en we werken op hetzelfde patiëntendossier.

U blijft de vrijheid behouden om Uw arts te kiezen, evenwel bij dringende problemen zal de arts die zich het snelste kan vrijmaken, U helpen.

Tijdens vakantieperiodes wisselen we elkaar af, zodat de praktijk enkel bij hoge uitzondering eens gesloten zal zijn.

.